Skip to content

Lomec

Poutní místo a zámek – vzácné dílo barokní architektury.Krásné a vzácné jihočeské mariánské poutní místo.Tím nejvzácnějším,co Lomeček ukrývá,ale také nabízí, je poutní svatyně s milostnou soškou Panny Marie.Kostel neobvyklého tvaru tu stojí přes 300 let,aby všem příchozím zvěstoval své poselství.Je tu Matka,která miluje své děti a provází je na všech jejich cestách.

lomec
kratochvile

Kratochvíle

Zámek Kratochvíle – stavba,která nemá v Čechách druhé poloviny 16.století obdoby.Je výrazem okázalé velkorysosti předního velmože království Viléma z Rožmberka.Ve své konečné podobě představuje jeden z klenotů stavitelského a dekoračního umění doby renesance.Rozmarné zastavení ve shonu života.Kratochvíle je výzvou k nalézání klidu o k obnově duševních sil.

Selské baroko

Typické jihočeské vesnice s dochovanými soubory selských lidových staveb blatského typu z 19. století.

selske baroko 1
holasovice

Holašovice a lidová architektura

Pro jižní Čechy je charakteristické vesnické osídlení.V 19. století se do rázu krajiny i obcí promítl jedinečný stavební sloh lidové architektury,tzv.selské baroko.Pozoruhodné stavby-statky s bohatě zdobenými štíty,špýchary,chlévy,stodoly,maštale,sýpky či kovárny – dnes lákají nejen turisty,ale často i filmaře,fotografy a výtvarníky.Perlou mezi perlami je malebná, unikátně zcela zachovaná vesnice Holešovice s neopakovatelným geniem loci, která byla dokonce zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.Každé léto zde můžete navštívit lidové řemeslné trhy, jejichž atmosféra vás okouzlí a přenese o sto padesát let nazpět.

Hluboká nad Vltavou

V půvabné zalesněné krajině severně od Českých Budějovic se nad údolím Vltavy vypíná skála s jedním z nejkrásnějších českých zámků.Nynější podobu ve stylu tudorovské gotiky anglického královského zámku ve Windsdoru získala Hluboká nad Vltavou v polovině 19.století.Zámek je rozčleněn 11 věžemi a baštami s ozubenými cimbuřími,balkony a verandami a ukrývá více než 140 místností, v nichž si můžete prohlédnout cenné sbírky obrazů,skla,keramiky a dobového nábytku.Romantickou rezidenci obklopuje krajinářský park,který přímo vybízí k procházce.A když budou chtít děti změnit zámek za podzámčí, najdou nedaleko zoologickou zahradu Ohrada.

hluboka
budejky

České Budějovice

Objevte harmonii historických architektonických památek spolu s pulzující metropolí Jihočeského kraje.Město založené již roku 1265 láká své návštěvníky pozoruhodnými stavbami v historickém jádře,malebně ležícím na poloostrově.V jeho přirozeném středu na největším čtvercovém náměstí v Evropě stojí symbol Budějovic-barokní Samsonova kašna.Rovněž církevních památek tady naleznete hodně.Všechny věže kostelů však převyšuje 72 metrů vysoká renesanční Černá věž.
V první polovině 19.století si město zajistilo světový věhlas.Z Českých Budějovic do Lince byla totiž postavena první a nejdelší koněspřežní železnice na evropském kontinentu.

Český Krumlov

Navštivte nejromantičtější české město ukryté v šumavském podhůří mezi meandry Vltavy,projděte s v křivolakých uličkách starobylého Českého Krumlova,zapsaného pro své umělecké a urbanistické hodnoty na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.Dominantou historického centra je rozlehlý zámecký areál,který se svojí rozlohou řadí k nejrozsáhlejším ve střední Evropě.Pod ním se rozkládá spletitá síť uliček starého města,tolik vyhledávaného turisty i vodáky sjíždějícími Vltavu.A když se vždy v červnu zdejší obyvatelé oblečou do renesančního hávu při Slavnostech pětilisté růže,dojem z historické pohádky nad řekou se ještě umocní.

krumlov
krajina rybniku

Krajina rybníků

Charakteristickým prvkem jihočeské krajiny jsou rybníky, které spolu s různými kanály vytvářejí jedinečnou atmosféru.Rybníkářská tradice sahá až do 13.století a ve vrcholné době v 16.století, kdy zde působil například Jakub Krčín z Jelčan či Josef Štěpánek Netolický, se zde nacházelo několik desítek tisíc rybníků.Do dnešní doby se jich tu zachovala zhruba jedna čtvrtina.Vedle chovu kaprů a dalších ryb slouží zejména k rekreaci a pomáhají dotvářet harmonickou krajinu.Zároveň poskytují zázemí mnoha vzácným druhům živočichů a rostlin.Na podzim jsou zajímavou podívanou pod podmračenou mlhavou oblohou tradiční výlovy ryb.

Národní park Šumava

Při hranici s Německem a Rakouskem se rozkládá území s neporušenými hlubokými hvozdy,plné čistých jezer a potoků, ale také s loukami a pastvinami prohřátými slunečními paprsky , a pestrou škálou květin a zvířectva.Pro Šumavu jsou typická rašeliniště,pralesy,horské louky a ledovcová jezera.
Území o rozloze 680 km2 je největším národním parkem ve střední Evropě.Park spolu s CHKO Šumava a s německým národním parkem Bavorský les tvoří rozsáhlé zalesněné území, nazývané „zelenou střechou Evropy“.
Šumava nabízí řadu možností k letní i zimní rekreaci.Pěší turistika,cykloturistika,běžecké i sjezdové lyžování, to je jen několik z mnoha aktivit, které lze tady provozovat.

np sumava
zlata koruna

Zlatá koruna

Středověké kláštery byly zvláštním místem soustředění, rozjímání a modlitby.Klášter cisterciáků ve Zlaté koruně si díky své poloze v hlubokém vltavském údolí udržel mnoho z původní atmosféry i po odchodu řádu.Je dnes pokládám za jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě.

Dívčí kámen

Dívčí kámen byl impozantní rožmberský hrad, který stával na skalnatém ostrohu nad soutokem Kremžského potoka a Vltavy, v místech pravěkého sídliště z doby kamenné a doby bronzové od roku 2200 př.n.l.Zůstala z něj rozsáhlá zřícenina. Je významným historickým, duchovním a přírodním místem se silnou pozitivní energií.

divci kamen 1
lhenice

Chelčicko – Lhenicko

Ovocnářská oblast-malebná,mírně zvlněná krajina okolí Lhenic a Chelčic, na jaře se můžete procházet rozkvetlými sady a na podzim koupit jablka a čerstvý mošt

Klášter Vyšší Brod

Jeden z nejcennějších a největších klášterních komplexů v Čechách.Cisterciácký klášter založil Petr Vok z Rožmberka roku 1259 a dodnes v něm sídlí cisterciácké opatství.V interiérech se nachází unikátní knihovna se 70 000 svazky.Pocházejí odsud deskové oltářní obrazy Mistra vyšebrodského, jedna z nejvzácnějších památek evropského gotického malířství.

vyssi brod
novohradske hory

Novohradské hory

Svérázné a málo známe hory na jihu Čech protkané spletí cest a cestiček, které spojují malebné vesnice, nebo vedou jen tak od nikud nikam.jedinečnost Novohradských hor spočívá především ve vzácně zachovalé přírodě ušetřené zásahů člověka díky své poloze v bývalém pohraničním pásu.

Terčino údolí

Romantický krajinný lesopark v anglickém stylu, nacházející se v údolí říčky Stropnice u obce Nové Hrady v přírodním parku Novohradské hory.Park začal budovat již v roce 1756 hrabě Jan Nepomuk Buquoy pro svoji manželku Terezu.V parku se dodnes dochovaly cizokrajné dřeviny, okrasné keře,historické stavby,rybníčky a Tereziin vodopád.

tercino udoli
krajina historie

Krajina romantické historie

Mírně zvlněná krajina na severním okraji jihočeských rybničních oblastí byla odpradávna křižovatkou cest s typickou architekturou a lidovými zvyklostmi.Nejstarší kamenný most v Písku , návsi vyprávějící o spletitých osudech zdejších měst a obcí, oblíbená místa historických osobností a literárních postav.Pojďte se projít po stopách dobrého vojáka Švejka od Tábora přes Putim,Vráž a Čížovou do Malých Chrášťan nebo po romantických zákoutích kolem Bosňan , kde nabíral inspiraci pro svá slavná díla Julius Zeyer.Se Švandou dudákem navštivte slavný dudácký festival ve Strakonicích.A nechte se inspirovat pro své toulky krajinou romantické historie.

Středověký vodní mlýn Hoslovice

Ve zvlněné krajině šumavského Podlesí, přibližně 17 kilometrů od Strakonic se v obci Hoslovice nachází unikátní areál středověkého mlýna na horní vodu, jehož návštěva vás přenese do života dob dávno minulých.

hoslovice
rimov

Římov – křížová cesta

V druhé polovině 17.století vzniklo v Římově( cca 15 km jižně od Českých Budějovic) na popud jezuity Jana Gurra poutní místo s loretánskou kaplí a křížovou cestou.V okolí kaple bylo vystavěno 25 barokních kapliček s vyobrazením jednotlivých zastavení historické křížové cesty s většinou dřevěnými sochami.Jejich rozmístění v terénu odpovídá poloze křížové cesty v Jeruzalémě.Na vycházku je potřeba počítat asi se dvěma hodinami času.

Kostel sv.Petra a Pavla Albrechtice nad Vltavou + hřbitov

Jeden z nejvýznamnějších románských kostelů v Čechách pochází z 12.století.Mimořádně významný je interiér, kde jsou stěny pokryty monumentální kompozicí Posledního soudu.Kolem kostela se rozprostírá hřbitov, jehož zeď stejně jako zeď přilehlého kostela je zajímavě členěna arkádami vyzdobenými freskovými obrazy.

kostel albrechtice
netolice

Netolice

Starobylé Netolice patří k nejstarším českým městům.Historii města vám představí muzeum v Rožmberském paláci.Rozhodně byste se měli zajít podívat na hradiště Svatý Ján,kde už řadu let vyrůstá archeopark, který leží na místě akropole bývalého přemyslovského kastelánského hradu, připomínaného již v Kosmově kronice z roku 981.

Technické památky

Zručnosti zdejších lidí vděčíme i za mnoho velkolepých technických staveb.Hráz naší největší přehrady Lipno,vodní elektrárna v Písku,vzniklá na doporučení Františka křížka,44 km dlouhý Schwarzenberský kanál,kterým se plavilo dřevo ze Šumavy do Rakouska, empírový řetězový most ve Stádlci, jediný svého druhu v Čechách,nebo nejstarší a nejdelší koněspřežní železnice z Českých Budějovic do Lince.Na návrších a podél vodních toků jsou rozesety četné větrné a vodní mlýny, v malých městečkách dodnes fungují kovárny.

tech pamatky
prachatice

Prachatice- renesanční perla na Zlaté stezce

Zlatá stezka je legendární solná stezka, po které se dopravovala sůl do Čech snad již od pravěku.Na hřbetech koní, tzv.soumarů, se přiváželo se solí i ostatní jinak vzácné zboží z jihu a západu Evropy.S obchodníky přicházely také nové poznatky, jiná kultura a lidé.V roce 2010 uplynulo již 1000 let od první písemné zmínky Zlaté stezky.Prachatice byly založeny na její hlavní trase a měly právo obchodovat se solí.
Největšího rozkvětu dosáhky Prachatice v 16.století, v období renesance a dodnes si zachovaly ducha doby.Největším svátkem jsou pro Prachatice slavnosti Zlaté stezky na konci měsíce června.

Wellness hotel Boží oko 86%