Selské baroko a proč Boží oko

Selské baroko a jihočeská vesnice patří k sobě. Nikde jinde nenajdete pohromadě tak veliké množství malebných a půvabně zdobených štítů venkovských usedlostí jako právě v jižních Čechách. Pro své štíty, bohatě zdobené ornamenty a štuky se selské baroko stalo jedinečným architektonickým fenoménem. Oblastí s nejhojnějšími doklady architektury selského baroka jsou Blata.

Venkovské usedlosti v Malých Chrášťanech

Statek Malé Chrášťany č.4 byl barokně přestaven v roce 1850. Známe i autora, je jím Šebastian Brenner, mistr plástovické oblasti. Statek Malé Chrášťany č.5 byl přestaven v roce 1856 stejným autorem a jeho zednickou partou. Při rekonstrukci jsme objevili pod omítkou zbytek původní dřevěné roubenky. Potvrzuje to zmínky v kronikách, že v první polovině 19. století došlo k barokní přestavbě vesnice a dnešní usedlosti stojí na starších základech středověkých roubených domů. První písemné zmínky o Malých |Chrášťanech jsou totiž již z roku 1273. Další písemné zmínky o statku č.4 a č.5 jsou v Josefovském katastru z roku 1785. Jen 100 m od vesnice vedla dříve Formanická cesta, po které před postavením železnice jezdili formani ve směru Linec – Praha. Nejstarší osídlení území obce je doloženo archeologickými nálezy ( střepy a kusy keramiky) z období 0 -400 n.l. v místě navazujícím na pravěké osídlení. Lokalita pravěkého osídlení byla v roce 1999 nalezena cca 300 m západně od usedlosti č.4 – tedy našeho Wellness Hotelu Boží Oko.

IMG_3904

Štukované stylizované Boží oko nalezneme často na průčelních štítech domů zbudovských Blat. Ale jen v jednom z nich nalezneme unikátní hotýlek, s ještě unikátnějším interiérem. Jeho majitelka mu dala název po jmenovaném štukovém prvku. Vévodí vrcholu štítu obytné části i sýpky u obou statků. Boží oko je umístěno uprostřed trojúhelníku, v rozích s plameny, znázorňuje trojjedinost Boha. Boží oko ochraňuje zdraví, majetek a úrodu sedláka a také chrání obyvatele statku před zlými lidmi a nepřízní osudu.

bozi-oko

Štít statku č.4

Štít statku č.4 má značnou kulturní a historickou hodnotu.Je zdoben sakrálními štukovými prvky a vzhledem k bohaté výzdobě je pravděpodobné, že zde bydlel nejbohatší sedlák ze vsi.Můžete zde vidět štukový chronogram 1850 ( označuje datum dokončení přestavby obytné části domu), dělící pás s motivem podkov, planoucí srdce – znak nehynoucí víry, motiv spirály na konci se stylizovanou palmetou( klíčící palmové semeno, znázorňující pravidelný cyklus zrodu a smrti v přírodě), biskupská berle – připomíná pastýřskou hůl, monstrance ve tvaru ryby zakončená křížkem ( ryba je křesťanský symbol – řecky ICHTHYS je skrytý anagram písmen: I – Ježíš,Ch – kristus,Th – boží,Y – syn, S – spasitel)- symbolizuje znovuzrození a věčný život Ježíše Krista.

Štít statku č.5

Štít statku č.5 zdobí ve vrcholu Boží oko a papežské berle. Dále zde můžete vidět štukový chronograf 1856 ( datum dokončení barokní přestavby statku). Nad římsou je lem z křesťanských ryb postavených na ocas a pod římsou můžete vidět dělící pás z podkov – připomínající hospodářské využití usedlosti. Výzdobu štítu doplňují motivy květin. I tento štít má významnou kulturní a historickou hodnotu. V předsíni obytné části statku č.5 je na klenutém stropě umístěna původní štuková růžice, která je památkově chráněna.

bozioko

Obě usedlosti č.4 a č.5 spadají do památkové rezervace lidové architektury Malé Chrášťany a jsou od roku 1995 státem chráněné nemovité kulturní památky.