Historie Božího oka

Nacházíte se v prostorách barokního statku Malé Chrášťany č.4( Boží Oko 1), který byl v roce 1850 z původní dřevěné středověké roubenky barokně přestaven Šebastianem Brennerem. Sousední barokní statek Malé Chrášťany č.5 ( Boží Oko 2) byl rovněž přestaven ze středověkého roubeného domu, a to v roce 1856. První zmínky o Malých Chrášťanech jsou totiž již z roku 1273. Obě historické usedlosti jsou zapsány v seznamu kulturních památek České republiky.

Hospodářská usedlost 19. stol

Šlo o statek postavený na obdélníkovém půdoryse v takzvaném trojstranném uspořádání, které vycházelo z toho, že na hlavní průčelí statku, obrácené do návsi, navazuje na jedné straně obytné stavení a na straně druhé sýpka ( špejchar) a hospodářské objekty. Po levé straně špejchar je spojen s obytnou částí průjezdnou branou do dvora a dveřmi s vchodem pod zápraží. Jak obytná budova, tak i sýpka směřují štítovým průčelím k návsi a to umožňuje bohaté architektonické členění obou štítů. Na obytné místnosti navazovaly směrem do dvora chlévy, stáje a kolna. Za sýpkou dál do dvora stály chlévy. Obě řady budov spojovala v závěru zastavěné části stodola s širokými vraty, umožňujícími průjezd skrze celou usedlost až na humna a na pole. Pod okny před stavením bývala studna.

statek5-pred-rekonstrukci
statek4-celk-pohled

Barokní statek Malé Chrášťany č. 4

Majitelka jej jako úplnou a dlouhá léta chátrající ruinu zakoupila na podzim roku 2005 a v roce 2006  se pustila do rozsáhlé rekonstrukce. Nejdříve byla zrekonstruována obytná část s výhledem na náves. V obytné části byly nalezeny pozůstatky středověké černé kuchyně. Poté byly zrekonstruovány na obytnou část navazující chlévy a kůlna. Tyto prostory obývá dnes rodina majitelky a zaměstnanci. V dalších letech pokračovala rekonstrukce špejcharu ( trojpodlažní sýpky). Plocha sýpky je hrubě nahozena metodou šumavského šprycu a má dokonce sklepení s valenou klenbou. Průčelí sýpky je bohatě zdobeno ornamenty. Sýpka je nyní obývána hosty, kteří si přejí bydlet v samostatném domě a pocítit dokonalou atmosféru venkovské historie. V prostorách navazujících maštalí ( stájí pro koně) bylo vybudováno 6 apartmánů, v některých z nich se podařilo zachovat původní kamenné zdivo. Rekonstrukce špejcharu a maštalí byla dokončena v roce 2009.

Přestavba stodoly

Vznikla zde v přízemí restaurace se zázemím kuchyně, prostory wellness a fitness a v patře 6 prostorných pokojů. Zároveň byla vybudována zahrada s dvěma jezírky a terasou. Vzhledem k tomu, že při velkých lijácích protékala voda a bahno z pole stodolou až do dvora, musely být na celém pozemku k oběma stodolám provedeny rozsáhlé zemní práce a drenáže.

Barokní statek Malé Chrášťany č.5 ( Boží Oko 2) z roku 1856 byl zakoupen v roce 2008, rovněž ve velmi zchátralém stavu. Rekonstrukce započala v roce 2013 a první hosty přivítal v červenci 2014. Prozatím byla zrekonstruována obytná část, kde vzniklo 5 pokojů a částečně byl zrekonstruován špejchar( nová střecha, podlaha, fasáda).Při rekonstrukci obytné části byl nalezen zasypaný sklep s valenou klenbou. Přilehlá stodola je částečně zrekonstruována ve starém stylu, za  použití původních starých trámů. Celé roky rekonstrukce byly pod dohledem Ústavu památkové péče a památkového odboru stavebního úřadu, které měly často nesplnitelné požadavky.

statek4-pred-rekonstrukci

K rekonstrukci obou statků jsme museli přistupovat z důvodu památkové ochrany velice citlivě. Byly zachovány původní klenby, původní kamenné stěny, střešní krytiny byly použity dle požadavků památkářů, do podlah byla použita v některých místnostech stará prkna a staré cihly. Velmi náročná byla restaurátorská oprava štukové ornamentální výzdoby průčelí obou statků ( o výzdobě průčelí v záložce Selské baroko a proč Boží Oko).